taisyklės

Bendros puslapio taisyklės, kures privalo žinoti visi.

Bendros taisyklės

Šios taisyklės skirtos tiek vartotojams tiek lankytojams:

Discord pakvietimo prašymas

Draudžiama prašinėti discord pakvietimo daugybę kartų. Tie, kurie nesilaikys šios taisyklės bus blokuojami jų IP adresai.

Fb klubas

fb klubonarems draudžiama keiktis, pravardžiuotis bei spamninti. Kurie nesilaikys šios taisyklės bus šalinami iš klubo be galimybės sugrįžti.

Dainos rekomendacija

Draudžiama tą pačią dainą rekomenduoti daugybę kartų.

Nesilaikantiems šios taisyklės gresia IP adreso blokavimas

Žinutė vedėjui

Draudžiama rašyti žinutes vedėjams su keiksmažodžiais, ar įžeidinėjimais.

Tokios žinutės nebus skaitomos, o siuntėjo IP bus visam laikui užblokuotas.

Komentavimas

Komentaruose draudžiama reklamuoti, keiktis ar tyčiotis. Pažeidęs šią taisyklę vartotojas negalės rašyti komentaro, nes jo IP adresas komentaruose bus blokuojamas, o komentaras bus pažymėtas kaip šlamštas.

Vartotojų taisyklės

Taisyklės skirtos prisiregistravusiems vartotojams

Pokalbių kambarys

Pokalbių kambaryje draudžiama keiktis, ar rašinėti kitas nesąmones. Už nesilaikymą Chat ban

Paskyros

Draudžiama turėti daugiau nei vieną paskyrą. Jei bus pastebėta antra vartotojo paskyra, pagrindinė paskyra bus blokuojama 1 parai.

Jei tai pasikartos kelis kartus, pagrindinė paskyra bus blokuojama visam laikui.

Jei taip kartosis ir toliau, bus blokuojama prieeiga prie puslapio.

Prašome laikytis šių taisyklių!

Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės!